Briket

Rose-wood briket je visoko kvalitetni proizvod koji se dobija isključivo presovanjem pod velikim pritiskom piljevine nastale finom obradom drveta bez udjela bilo kakvih vezivnih sredstava i kore, sa veoma malim procentom vlage 5-8%.

Proizvodi se 100% od bukve, cilindričnog su oblika prečnika 60mm, zadovoljavajuće mehaničke čvrstoće, kvalitetno i vrlo kalorično gorivo čijim sagorijevanjem nastaje svega 0,5% pepela. Instalisani kapacitet iznosi 1300kg/h.

Zbog toga je naš briket priznat i poznat isključivo na stranom tržištu poput Italije, Njemačke, Austrije i Slovenije. Briket se pakuje u kartonske ambalaže težine 10, 15 i 20 kg.