Rezana građa

Sa samim osnivanjem firme Rose-wood d.o.o. startala je i primarna proizvodnja rezane bukove građe. Danas ista ima širok asortiman rezane bukove građe te bukovih elemenata. Rose-wood d.o.o. posjeduje i vlastite parionice te sušare kapaciteta 1550 m3. Proizvodi su primarno bazirani za dalju finalizaciju odnosno proizvodnju lijepljenih bukovih ploča te namještaja. Trenutni kapacitet pilane iznosi 15.000m3 godišnje.