Pelet

Rose-wood pelet je visoko kvalitetni proizvod koji se dobija isključivo presovanjem pod velikim pritiskom piljevine i strugotine suhog visokokaloričnog zdravog dijela drveta bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava, sa veoma malim procentom vlage 5-8%.

Proizvodi se 100% od bukve, cilindričnog su oblika prečnika 6mm, zadovoljavajuće mehaničke čvrstoće, kvalitetno i vrlo kalorično gorivo čijim sagorijevanjem nastaje svega 0,5% pepela. Od 2018. posjedujemo EN-A2 certifikat koji garantuje kvalitet.

Kvalitetne mašine,visokokvalifikovana radna snaga i sirovina su garant i pokazatelj kvaliteta. Zbog toga naš pelet je priznat i poznat kako na domaćem tako i na stranom tržištu poput Italije, Njemačke, Austrije i Slovenije.

Pelet se pakuje u plastične vreće od 15 kg, dok se na jednoj paleti nalazi 975kg. ili 1050kg.. Kalorična moć 19.285KJ/kg prema BAS BS EN 14918:2009.

Zbog instalisanih visokoproduktivnih i svjetski poznatih mašina poput Buhler, Komptech, Haas i Mayer kapaciteta 5t/h, kao i savremene labaratorije za ispitivanje kvantitativno-kvalitativnih svojstava imamo vrhunske certifikovane proizvode peleta.