Hidroelektrane

Firma Rose-wood d.o.o. je ušla u proizvodnju obnovljivih izvora električne energije od 2006., te je ukupno izgradila 3 mHE na rijeci Vrbas, a u toku je izgradnja 4. akumulacione mHE na rijeci Lašvi u opštini Busovača.

Važno je napomenuti da je firma Rose-wood d.o.o. pionir u ovom poslu, te da je izgradila jednu od prvih mHE u BiH u privatnom vlasništvu.